80 81 83 84 85 87 92 93 94 96 97 98 101

Wyjaśnij, w jaki sposób czynniki geograficzne wpłynęły na rozwój cywilizacji greckiej 

Rozwiązanie: