73 74 75 77 78 80 81 84 85 87 90 92 93 94

Podaj charakterystyczne cechy porządków architektonicznych: jońskiego, doryckiego i korynckiego  

Rozwiązanie: