64 65 67 68 69 70 71 73 74 77 78 80 81 83 84 85

Wymień morza, do których dostęp miało imperium Aleksandra Macedońskiego 

Rozwiązanie: