59 60 62 64 65 67 68 69 71 73 74 75 77 78 80 81

Odszukaj informacje, jakie inne bitwy poza obroną Wizny tradycyjnie określa się również jako “polskie Termopile”

Rozwiązanie: