42 43 46 49 50 52 54 56 57 59 60 62 64

Wymień nazwy pięciu współczesnych państw, w których granicach znajdują się ziemie skolonizowane przez Greków. 

Rozwiązanie: