39 40 41 42 43 46 50 52 53 54 56 57 59 60

Które znane dzieła literatury greckiej opisywały wojnę trojańską 

Rozwiązanie: