31 33 34 35 36 37 39 40 41 43 46 49 50 52 53

Które z omówionych osiągnięć cywilizacji Wschodu uważasz za najcenniejsze? Uzasadnij swój wybór

Rozwiązanie: