23 24 27 28 29 31 33 35 36 37 39 40 41 42 43

Wyjaśnij, kto powierzył władzę królewską Joachimosowi 

Rozwiązanie: