303 304 305 306 307 309 311 313 316 319 320 321 322 324 325

Podaj, kogo i dlaczego kronikarz nazywa poganami 

Rozwiązanie: