302 303 304 305 306 307 309 311 314 316 319 320 321 322 324

Wyjaśni, jakie znaczenie dla przebiegu bitwy miały działania wojsk litewskich 

Rozwiązanie: