294 295 296 298 299 300 301 302 303 304 306 307 309 311 313 314 316

Który z przedstawionych monarchów najdłużej zasiadał na tronie? 

Rozwiązanie: