294 295 296 298 299 300 301 302 303 305 306 307 309 311 313 314

Wymień prawa dotyczące sfery ekonomicznej i politycznej, które otrzymała szlachta polska w Koszycach 

Rozwiązanie: