267 270 271 273 275 277 279 282 285 287 288 289

Dlaczego mieszczanie w krytyczny sposób przedstawiali w swoich dziełach system feudalny 

Rozwiązanie: