261 262 264 266 267 270 273 275 277 278 279 282

Przedstaw zjawiska i wydarzenia, które przyczyniły się do kryzysu w późnośredniowiecznej Europie 

Rozwiązanie: