246 247 249 250 253 254 255 256 259 261 262 264 266 267

Opisz sceny religijne przedstawione w Biblii pauperum 

Rozwiązanie: