245 246 247 249 250 253 254 255 257 259 261 262 264 266 267

Wymień rozwiązania, które doprowadziły do zwiększenia wydajności rolnictwa w XI- XIII w. 

Rozwiązanie: