243 244 245 246 247 249 250 253 255 256 257 259 261 262 264

Wyjaśnij, dlaczego dążenia mieszczan Laon do utworzenia komuny budziły niechęć możnych i biskupa.

Rozwiązanie: