236 237 239 241 243 244 245 246 249 250 253 254 255 256 257

W jakim celu podróżnicy z Europy wyruszali w podróż do siedziby władcy mongolskiego? 

Rozwiązanie: