219 221 224 228 229 231 232 233 235 236 237 239 241

Wymień kraje słowiańskie, które przejęły chrześcijaństwo zachodnie 

Rozwiązanie: