12 13 14 16 17 18 19 21 24 27 28 29 31 33 34

Opisz położenie i warunki naturalne Egiptu 

Rozwiązanie: