203 204 205 207 208 209 210 211 213 215 216 218 219 221 224

Wymień kraje, w których Bolesław Krzywousty dokonał interwencji 

Rozwiązanie: