191 192 194 195 197 198 200 203 204 205 207 208 209 210 211

Opisz, jak książę Bolesław przyjmował cesarza Ottona III

Rozwiązanie: