183 186 189 191 192 195 197 198 200 201 203 204 205

Wymień obszary, które wchodziły w skład państwa Mieszka I pod koniec życia księcia 

Rozwiązanie: