8 11 12 13 14 16 17 18 21 23 24 27 28 29

Wyjaśnij, dlaczego kary za zaniedbanie prac umacniających groble były tak wysokie

Rozwiązanie: