175 176 177 179 181 182 183 189 191 192 194 195 197

  1. Jak potoczyłyby się losy Europy, gdyby Karol Młot przegrałby pod Poities 
  2. Czemu służy wskazywanie wydarzeń przełomowych

Rozwiązanie: