170 172 173 174 175 176 177 179 182 183 186 189 191 192

Wymień plemiona słowiańskie, które weszły w skład księstwa kijowskiego 

Rozwiązanie: