161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 173 174 175 176 177 179 181 182 183

Co oznaczały gesty wykonane przez poszczególne strony podczas hołdu lennego 

Rozwiązanie: