7 8 11 12 13 14 17 18 19 21 23 24 27

Podaj nazwy krain, które leżały na terenie Żyznego półksiężyca

Rozwiązanie: