147 148 149 151 153 155 156 157 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

Jakie korzyści przynieść miało papiestwu wystawienie wspomnianego dokumentu?

Rozwiązanie: