145 147 148 149 151 153 155 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167

Wymień plemiona i państwa, które utraciły swoje tereny na rzecz Franków

Rozwiązanie: