134 135 138 141 143 144 147 148 149 151 153 155 156

Wyjaśnij, dlaczego cesarstwo wschodniorzymskie zastało nazwane bizantyjskim 

Rozwiązanie: