130 132 134 135 138 143 144 145 147 148 149 151

Jakie skutki dla władców bizantyjskich miał nadmierny wzrost znaczenia stronnictw kibiców 

Rozwiązanie: