102 103 105 107 111 112 115 116 117 118 119 120 121 122 123

Wyjaśnij, jakie znaczenie miało zamknięcie świątyni Janusa w Rzymie 

Rozwiązanie: