65 66 67 68 70 71 73 76 77 79 80 82 83 85

Przyjrzyj się ilustracji przedstawiającej wykonany w XIII w. nagrobek Karola Młota w opactwie Saint Denis, a następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: