58 61 62 65 66 67 70 71 73 74 76 77 79

Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie:
Oceń, w jakim stopniu przytoczone postanowienia odbiegały od przekonań ikonoklastów.Całkowicie...
Pokaż więcej...