135 136 137 139 140 142 145 148 149 151 152 154 155

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F" - przy fałszywych.

Rozwiązanie:
Zgodnie z przywilejem koszyckim polski tron miała objąć młodsza córka...
Pokaż więcej...