124 125 127 128 130 131 135 136 137 139 140 142 145

Dokończ zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Rozwiązanie:
Rozpoczęty w XI w. spór o inwestyturę zakończył się wraz...
Pokaż więcej...