Zadania i ich rozwiązania:


Porównaj ryc. I.1.7 z mapą przedstawiającą aktualny podział polityczny Europy (ryc. I.1.1). Określ przyczyny zmian.
Rozwiązanie:

Geografia 2. Zakres rozszerzony rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2020

Wydawnictwo

OPERON

Autorzy

Sławomir Kurek

ISBN

978-83-663-6501-8