72 78 80 86 88 89 90

W podanych zdaniach wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

Rozwiązanie: