49 51 54 61 65

Na wykresie przedstawiono zależność położenia ciała od czasu. Oblicz prędkość tego ciała. Opisz wzorem zależność x(t). Narysuj wykres drogi przebytej od chwili t = 0 s do t = 10 s w funkcji czasu.

Rozwiązanie: