182 183 184 185 198

Wojtek przesuną o 2 m szafę o masie 80 kg. Współczynnik tarcia kinetycznego między podstawą szafy i podłogą wynosi 0,4. Oblicz pracę, jaką wykonał Wojtek.

Rozwiązanie: