177 179 183 184 185 192

Wskaż właściwe dokończenie poniższego zdania. Jeśli na spoczywający kamyk działają tylko trzy siły: F1, F2 oraz F3, których wartości są równe: F1 = 3N, F2 = 4 N oraz F3 = 5N, to siła będąca wypadkową F2 i F3, czyli suma F2 + F3, ma wartość

Rozwiązanie: