118 122 123 124 125 132

Na rysunku przedstawiono początkowe położenia dwóch motorówek. Pierwszą z nich oznaczono czerwoną, a drugą - niebieską kroplą. Zależność współrzędnych x i y położenia od czasu dla obu motorówek przedstawiają poniższe równania. ( Współczynniki liczbowe wyrażone są w jednostkach układu SI).Udowodnij, że motorówki dotrą jednocześnie do przystani, ale w dwóch różnych miejscach  ( jeżeli założymy, że mogą minąć się po drodze bezkolizyjnie).

Rozwiązanie: