20
Zadania i ich rozwiązania:


Dana jest reakcja chemiczna A + B → C.Zmierzono zmianę stężenia substratu B i stwierdzono, że po upływie 4 minut i 40 sekund zmalało ono z 1,5 [shortcode 4520] do wartości 0,1.[shortcode 4521] Oblicz średnią szybkość reakcji w zadanym przedziale czasu i wyraź ją w[shortcode 4522]
Rozwiązanie:

Chemia 2. Zakres podstawowy rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2020

Wydawnictwo

OE Pazdro

Autorzy

Kamil Kaznowski, Krzysztof M. Pazdro

ISBN

978-83-759-4189-0