1. Przeanalizuj ciagi przemian chemicznych (patrz s. 297 ) i wykonaj polecenia $(a-h)$. a) Podaj numery reakcji chemicznych, które są reakcjami eliminacj. b) Podaj numer reakcj chemicznej, która jest reakcją hydrolizy estru. c) Zaproponuj doświadczenie chemiczne, które umożliwi potwierdzenie, że produktem reakcji oznaczonej numerem 5 jest związek nienasycony. d) Podaj numery reakcji chemicznych, których produktami sq sole. e) Podaj sposób identyfikacji produktu ubocznego reakcj chemicznej aznaczonej numerem 12 . f) Napisz wzór izomeru produktu reakcj oznaczonej numerem 17 i podaj laboratoryjną metode? umożliwiającą rozróżnienie tych izomerów. g) Podaj numer reakcj chemicznej, której produktem jest toksyczny gaz. h) Podaj trzy sposoby zwiększania wydajności reakci chemicznej oznaczonej numerem 10. [...]

Rozwiązanie:
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
Pokaż więcej...
Jak oceniasz rozwiązanie tego zadania przez nauczyciela?

Nie oceniono tego zadania! Bądź pierwszy!

Warto wiedzieć

Zadanie o treści: 1. Przeanalizuj ciagi przemian chemicznych (patrz s. 297 ) i wykonaj polecenia $(a-h)$. a) Podaj numery reakcji chemicznych, które są reakcjami eliminacj. b) Podaj numer reakcj chemicznej, która jest reakcją hydrolizy estru. c) Zaproponuj doświadczenie chemiczne, które umożliwi potwierdzenie, że produktem reakcji oznaczonej numerem 5 jest związek nienasycony. d) Podaj numery reakcji chemicznych, których produktami sq sole. e) Podaj sposób identyfikacji produktu ubocznego reakcj chemicznej aznaczonej numerem 12 . f) Napisz wzór izomeru produktu reakcj oznaczonej numerem 17 i podaj laboratoryjną metode? umożliwiającą rozróżnienie tych izomerów. g) Podaj numer reakcj chemicznej, której produktem jest toksyczny gaz. h) Podaj trzy sposoby zwiększania wydajności reakci chemicznej oznaczonej numerem 10. [...] jest zadaniem numer 47092 ze wszystkich rozwiązanych w naszym serwisie zadań i pochodzi z książki o tytule To jest chemia 2. Zakres rozszerzony, która została wydana w roku 2020.