16 23 27 28 37

a) sformułuj hipotezę do opisanego doświadczenia

b) poisz jak powinna  wyglądać próba kontrolna w opisanym doświadczeniu

c) podaj dwa parametry które mogą stanowić zmienne zależne w tym doświadczeniu. 

Rozwiązanie:
a) Hipoteza to próba odpowiedzi na problem badawczy. b) Próba kontrolna służy do porównania działania badanego czynnika w próbie badawczej. c) Parametry to efekt, który wpływa na wynik doświadczenia.
Pokaż więcej...