<
23 26 27

Ustal, etapy badań zgodnych z metodyką naukową tak aby udzielić odpowiedzi na pytanie, Czy nadziemna część rośliny umieszczonej na parapecie rośnie w kierunku światła ?

Rozwiązanie:
Etapy badań zgodne z metodyką naukową to: sformułowanie problemu badawczego, sformułowanie tezy, zaplanowanie doświadczenia, przeprowadzenie doświadczenia, zanotowanie spostrzeżeń, opracowanie wyników, sformułowanie wniosku i weryfikacja hipotezy.
Pokaż więcej...