144 145 146 159

Wykaż związek między przemianami anabolicznymi a katabolicznymi zachodzącymi w komórce

 

Rozwiązanie: