134 144 145 146

a) wyjaśnij dlaczego transport glukozy między światłem jelita a nabłonkiem jelitowym odbywa się w odmienny sposób niż transport tej substancji między nabłonkiem jelitowym a płynem zewnątrzkomórkowym. 

B) określ które stwierdzenia dotyczące białek uczestniczących w transporcie glukozy są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F jeśli - jest fałszywe. 

Rozwiązanie:
a) W wyniku wyższego stężenia glukozy w komórce jelita cienkiego niż świetle jelita, transport odbywa się wraz z jonami Na+, które są wypompowane przez pompę sodowo-potasową. W płynie zewnątrzkomórkowym stężenie glukozy jest mniejsze niż w komórce jelita cienkiego, co powoduje, że glukoza transportowana jest przez białko nośnikowe. b)Transport bierny może się odbywać bezpośrednio lub przy udziale białek błonowych, nie wymaga użycia energii. Transport aktywny może odbywać się tylko przy udziale białek błonowych i wymaga energii.
Pokaż więcej...
Jak oceniasz rozwiązanie tego zadania przez nauczyciela?

Nie oceniono tego zadania! Bądź pierwszy!

Warto wiedzieć

Zadanie o treści:

a) wyjaśnij dlaczego transport glukozy między światłem jelita a nabłonkiem jelitowym odbywa się w odmienny sposób niż transport tej substancji między nabłonkiem jelitowym a płynem zewnątrzkomórkowym. 

B) określ które stwierdzenia dotyczące białek uczestniczących w transporcie glukozy są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F jeśli - jest fałszywe. 

jest zadaniem numer 46794 ze wszystkich rozwiązanych w naszym serwisie zadań i pochodzi z książki o tytule Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony, która została wydana w roku 2019.