13 18 20 21
Zadania i ich rozwiązania:


Pewien związek X w roztworze wodnym ulega rozkładowi. W celu potwierdzenia, że szybkość reakcji maleje z czasem, co 10 min mierzono stężenie molowe związku X. Otrzymane wyniki zestawiono w tabeli. Wykonaj polecenia. Oblicz wartości średniej szybkości rozkładu związku X we wszystkich 10-minutowych przedziałach czasu (oznacz przedziały cyframi od 1 do 5).
Rozwiązanie:

Chemia 2. Zakres rozszerzony. Wydanie 2020 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2020

Wydawnictwo

WSiP

Autorzy

Anna Czerwińska, Andrzej Czerwiński, Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk, Krzysztof Kuśmierczyk

ISBN

978-83-021-9003-2